Hej
3D-världen!

Hundratals utvecklare skapar virtuella världar för Google Cardboard. Upplev dem du också.

Utvecklarnas webbplats
Skapa en upplevelse

Android

Med denna SDK kan du bygga appar som visar 3D-scener med binokulär rendering, spåra och reagera på huvudrörelser och interagera med appar.

Dokumentation

Unity – Android/iOS

Med Cardboard SDK för Unity överför du enkelt Unity 3D-projekt till VR på Android och iOS.

Dokumentation

Riktlinjer för design

Google Cardboards riktlinjer för design fokuserar på övergripande användbarhet samt att undvika vanliga fallgropar för VR.

Läs riktlinjerna

Cardboard Design Lab

Lär dig principerna för att bygga virtuell verklighet, i en virtuell verklighet med Cardboard Design Lab.

Hämta appen