Google Cardboard

Oplysninger om produktsikkerhed

  • Hold hyppige pauser, når du bruger Cardboard. Hvis du oplever kvalme, ubehag, anstrengte øjne eller desorientering, skal du straks holde op med at bruge Cardboard.
  • Børn må kun bruge Cardboard under opsyn af en voksen.
  • Du må ikke bruge Cardboard, mens du kører eller går, eller på nogen anden måde, hvor den distraherer dig fra dine omgivelser, så du ikke kan overholde trafik- eller sikkerhedsregler. Du må ikke køre bil eller betjene tungt maskineri umiddelbart efter brug af Cardboard, hvis du føler dig svækket eller desorienteret.
  • Hvis du har haft eller kan have tilbøjelighed til krampeanfald, skal du konsultere en læge, før du bruger Cardboard.