Google Cardboard

Informasjon om produktsikkerhet

  • Ta pauser ofte mens du bruker Cardboard. Hvis du kjenner deg kvalm, uvel eller desorientert, eller hvis du blir sliten i øynene, må du slutte å bruke Cardboard umiddelbart.
  • Cardboard må ikke brukes av barn uten at det er voksne til stede som følger med.
  • Ikke bruk Cardboard mens du kjører, går eller må være oppmerksom på omgivelsene for å overholde lover og regler om trafikk og sikkerhet. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner rett etter at du har brukt Cardboard, eller hvis du føler deg svekket eller desorientert.
  • Hvis du har hatt eller kan være tilbøyelig til å få epileptiske anfall, må du rådføre deg med lege før du bruker Cardboard.