Google Cardboard

Informacje na temat bezpieczeństwa produktu

  • Kiedy korzystasz z gogli Cardboard, rób częste przerwy. Jeśli wystąpią nudności, dyskomfort, zmęczenie oczu lub poczucie dezorientacji, natychmiast zdejmij gogle Cardboard.
  • Dzieci powinny korzystać z gogli Cardboard tylko pod opieką osoby dorosłej.
  • Nie używaj gogli Cardboard podczas spaceru, prowadzenia samochodu ani w innych sytuacjach, w których mogą odrywać uwagę od świata rzeczywistego i uniemożliwiać przestrzeganie przepisów ruchu drogowego lub innych zasad bezpieczeństwa. Jeśli tuż po zdjęciu gogli Cardboard odczuwasz osłabienie lub dezorientację, nie prowadź pojazdów ani ciężkich maszyn.
  • Jeśli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady padaczkowe lub występuje podatność na nie, przed użyciem gogli Cardboard skonsultuj się z lekarzem.