Google Cardboard

Produktsäkerhetsinformation

  • Ta regelbundna pauser när du använder Cardboard. Sluta omedelbart om du blir illamående, ansträngd i ögonen eller yr.
  • Cardboard ska inte användas av barn utan uppsikt av vuxen.
  • Använd inte Cardboard när du kör, promenerar eller på annat sätt distraheras från verkliga situationer och riskerar att bryta mot trafikregler eller säkerhetsbestämmelser. Kör inte bil eller använd tunga maskiner omedelbart efter att ha använt Cardboard om du känner obehag eller yrsel.
  • Om du har haft eller kan få epileptiska anfall bör du rådfråga en läkare innan du använder Cardboard.